SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Dovolte mi, abych Vám – učitelům nejen na naší škole – popřál k dnešnímu svátku učitelů. Chtěl bych vám popřát hlavně mnoho sil v naší nelehké práci, hodně pohody, úsměvů a štěstí. Moc bych vám přál, abyste často zažívali pocit při odchodu ze třídy, který vás bude naplňovat a přesvědčovat, že naše práce má smysl. Popřeji vám též, aby se vám dařilo při přípravách na své hodiny, najít Ámosovo patero – úchvatnou názornost, šikovný systém, dokonalou soustavnost, buldočí vytrvalost, smysluplnou přiměřenost a aktivnost. Přeji vám, aby vaši žáci spadali pouze do kategorie – bystré a dělající radost, a aby se ve vašich třídách nevyskytovali žáci řadící se do skupiny – s nedostatkem bystré mysli, líní a vzpurní.
Inu, mnoho energie a úsměvů na rtu přeje váš “řídící” Štefan Ámos Klíma. 😉