SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Vážení čtenáři (žáci, rodiče, zaměstnanci školy i ostatní přátelé naší školy),

před několika týdny jsem nastoupil na místo ředitele ISŠ Na Karmeli a shledal školu v nepříliš ideálním stavu. Po rychlé analýze jsem se rozhodl vyměnit management školy proto, abychom byli schopni co nejrychleji posunout školu k nejmodernějším prvkům, metodám a abychom byli schopni zajistit co nejvyšší úspěšnost našich žáků v jejich hlavní činnosti, a to je ve výuce.

Pdf verze

S potěšením mohu dnes říci, že změna se ukazuje pro školu jako velice prospěšná. Začali jsme společně s ostatními zaměstnanci školu měnit k nepoznání. Chceme, aby prostředí školy bylo podnětné, hřejivé a pohodové. Rádi bychom, aby pohoda v naší škole vládla nejen v předvánočním čase, ale po celý rok. Každý, kdo do školy v posledních dnech zavítal, mohl vidět její vnitřní proměnu. Současný stav však ještě není definitivní. Čeká nás ještě mnoho práce, ale my se na ni těšíme.

Stejně jako měníme vzhled školy, začínáme proměňovat i další aspekty života školy. Důsledně budu zejména dbát, aby byla dodržena dvě zásadní prohlášení, která jsem učinil po svém nástupu. V naší škole nemají místo žáci, kteří užívají návykové látky a dále žáci, kteří by chtěli někomu ubližovat, ať už slovně, nebo fyzicky!!! Všichni zaměstnanci školy chtějí své služby věnovat pouze žákům, kteří si to zaslouží. A tak je to správně. V tomto ohledu budeme důslední a nebudeme činit výjimek! Jsem velice rád, že ve škole výrazně převažují žáci, kteří svým chováním pomáhají vytvářet pohodu. V tomto ohledu jsem celkem příjemně překvapen.

Počátkem nového roku začneme intenzivně pracovat i na zkvalitnění vzdělávacího procesu. Již dnes se celá řada pedagogů vzdělává v mnoha kurzech a vzdělávacích akcích. Budeme se snažit výuku co nejvíce přiblížit praxi, aby naši žáci měli usnadněný přechod ze školy do zaměstnání nebo na vysokou školu. Kvalitnější výuku podpoříme i četnými investicemi, mezi nimiž zejména ční vybudování dalších dvou počítačových učeben, které budou využívat zejména ekonomické obory naší školy. Veškeré naše úsilí budeme směřovat i k úspěšnému zvládnutí maturit a závěrečných zkoušek.  Věřím, že se nám to s tvůrčími pedagogy a se ctižádostivými žáky povede.

V závěru prvního slova ředitele bych rád ještě slíbil, že v dalších dílech vás seznámím s plánovanými změnami (nový obchod ve škole, rozšíření provozu cukrárny apod.).

V tuto chvíli mi však dovolte popřát všem lidem dobré vůle krásné a pohodové svátky, mnoho překrásných chvil, ještě více kouzelných okamžiků, bohatého Ježíška a hlavně pokoj a slunce v duši. Užijte si o Vánocích zejména klidu a načerpejte energii, tolik potřebnou pro úspěšné prožití roku 2012.

Mgr. Štefan Klíma