SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Naše škola získala od společnosti Partnerství o.p.s. a Střediska ekologické výchovy a etiky Sever „Certifikát o zapojení školy do sítě Škol pro udržitelný život“.

Úkolem bylo zpracovat Vizi a plán udržitelného rozvoje školy a jejího okolí a připravit projekt, který bude svým obsahem řešit některý z problémů města. Po prostudování Strategického plánu rozvoje města Mladé Boleslavi a po dotazníkovém šetření jsme se rozhodli pro téma třídění odpadu. Další projekt, který realizujeme na přání studentů, je z oblasti rozvojové spolupráce a pomoci. Prostřednictvím programu „Adopce na dálku“ sponzorujeme studium třináctiletému chlapci z Indie.

 

{gallery}certifikatp{/gallery}