SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

V uplynulých dnech měli žáci tří studijních ročníků naší školy možnost zúčastnit se besedy v rámci nové kampaně „Rakovina není náhoda“, pořádanou Agenturou J.L.M. a podporovanou VZP. Besedu vedla internistka pardubické nemocnice MUDr. Alena Židlická a to velice zajímavou a poutavou formou pomocí počítačové prezentace a především v tzv. lidském jazyce.


Hlavním cílem této akce byla onkologická prevence, tedy způsob, jak snížit možná rizika vzniku rakoviny. Žáci se seznámili s nejčastějšími formami rakoviny (v ČR je to rakovina tlustého střeva – 1.místo na světě !) u mužů i žen, s hlavními příznaky jednotlivých typů choroby, se způsoby diagnostiky onemocnění a také s možnostmi léčby. Každý žák měl možnost si sám spočítat riziko vzniku rakoviny právě u něj na základě jeho dosavadního životního stylu. Informace paní doktorky, že v současné době každý třetí člověk onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře způsobil naprosté ticho ve třídě a možná poprvé v životě každého z nás zamyšlení nad tím, že rakovina dnes není něco, co se mě netýká, ale právě naopak…bohužel.
V podtextu celé besedy se nesla jedna hlavní myšlenka a to, že není třeba se rakoviny bát, když využiji ten nejjednodušší způsob prevence a to pravidelné prohlídky u lékaře, které člověka nic nestojí a mohou včas odhalit možný problém a zachránit mi život.
Já jako vyučující jsem ráda za takovouto možnost doplnění výuky biologie, která zase jinou formou přibližuje žákům jednu z nejčastějších civilizačních nemocí. Podle ohlasů z druhé strany  od žáků, myslím, že cíl, který tato beseda měla – informovat a vést k odpovědnosti za vlastní zdraví – se podařil.