SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Termín akce: 7. 9. – 14. 9.2010

Odborné stáže zaměřené na teoretické a praktické seznámení s typickými českými a typickými německými cukrářskými výrobky se na naší škole zúčastnilo deset německých studentů a dva pedagogičtí pracovníci.

Cíle projektu odpovídají programu LEONARDO DA VINCI – MOBILITY, s důrazem na rozšíření odborných  i jazykových dovedností, posílení samostatnosti a motivace k dalšímu vzdělávání, seznámení s životem, zvyky a kulturou v jiné zemi.
Stáž německých studentů na naší škole, konkrétně v cukrářské dílně s českými studenty, byla obrovským přínosem a obohacením jak v praktické, tak v teoretické výuce, což bylo velmi kladně hodnoceno v závěru stáže. Pozitivně byl také hodnocen celý harmonogram akce včetně seznámení se zvyky a kulturou  jiné evropské země.

Realizační tým:

Mgr. Nitrayová Věra – zástupkyně školy
Hanzlová Marta – ekonom
Štolcová Eva – UOV
Pechlátová Alena – UOV
Učňové naší školy  oboru cukrář