SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Projekt MOBILITY 2009 – výměnná stáž – Česká republika – Spolková republika Německo

Ve dnech 8.3. – 21.3.2010 se v německém městě Koblenz uskutečnila čtrnáctidenní praxe vybraných studentů oboru cukrář. Hlavní náplní akce bylo předvádění výrobků českých a německých cukrářů. Součástí programu byla také návštěva festivalu čokolády v Neustadtu, exkurze v pekárně a soukromé cukrárně a dále seznámení s historickou částí měst Kolín nad Rýnem a Koblenz.

V měsíci září budeme na naší škole naopak očekávat návštěvu německých studentů a budeme pokračovat v započatém programu.